Föreningen Navigator r.f.

Föreningen är grundad år 1980 och dess ändamål är att för de finlandssvenska scouterna erbjuda ett eller flere skolningsfartyg. Syftet är att lära  scouterna sköta seglande båtar samt sjömanskap. För detta ändamål äger och underhåller föreningen s/y Navigator. Som föreningens operativa organ fungerar Styrelsen, som utses på föreningens årsmöte.

Föreningen har ett samarbetsavtal med Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc).

Medlemmar

Medlemmar antas av styrelsen och kan vara både fysisk och juridisk person.

Medlemsavgiften för fysisk person (personmedlem) är 25 € / år
Medlemsavgift för juridisk person (förening eller annat samfund) är 100 € / år
Medlemmar får köpa Navigatorprylar till rabatterat pris.
Tag gärna kontakt om du vill bli medlem!

Stadgar

Föreningens stadgar i pdf-format