På den här sidan hittar du mera information om Föreningen Navigator r.f., som ansvarar för underhållet av s/y Navigator.

Föreningen Navigator r.f.

Föreningen är grundad år 1980 och dess ändamål är att för de finlandssvenska scouterna erbjuda ett eller flere skolningsfartyg. Syftet är att lära scouterna sköta seglande båtar samt sjömanskap. För detta ändamål äger och underhåller föreningen s/y Navigator.

Föreningen har ett samarbetsavtal med Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc).

Medlemmar

Medlemmar antas av styrelsen och kan vara både fysisk och juridisk person.

Medlemsavgiften för fysisk person (personmedlem) är 22 € / år
Medlemsavgift för juridisk person (förening eller annat samfund) är 100 € / år
Medlemmar får köpa Navigatorprylar till rabatterat pris.
Tag kontakt med styrelsen om du vill bli medlem!