Händelsekalender

16-17.4.2016 Navigatortalko

23-24.4.2016 Navigatortalko

7.5.2016 Navigatortalko

6.6 & 9.6.2016 Vargungekvällsseglatser

8.6.2016 Flagghissning

10-12.6.2016 Skärgårdsseglats I: Helsingfors - Helsingfors

27.6.–5.7.2016 Kustseglats: Helsingfors - St Petersburg - Tallin

5.–13.7.2016 Offshoreseglats: Tallinn - Visby - Mariehamn

13.–19.7.2016 Skärgårdsseglats II: Mariehamn- Åbo

12.–14.8.2016 Nybörjarseglats: Helsingfors - Helsingfors

2.–4.9.2016 Roverscout- och ledarseglats: Helsingfors - Tallinn - Helsingfors

Våra samarbetspartners