Händelsekalender

6.3.2017 Årsmöte kl 18 på Vikingarnas kårlokal, Apollogatan5

22-23.4.2017 Navigatortalko

29.4.2017 Navigatortalko

13-14.5.2017 Navigatortalko

5.6 & 7.6.2017 Vargungekvällsseglatser, Helsingfors

9.6.2017 Navigator 70-årsjubileumsbal 

9-14.6.2017 Seglatsgrundutbildning: Helsingfors - Helsingfors

18-21.6.2017 Skärgårdsseglats I: Helsingfors - Hangö

22.6-1.7.2017 Offshoreseglats I, Tall Ships Race: Hangö-Halmstad

1-15.7.2017 Offshoreseglats II, Tall Ships Race: Halmstad-Kotka

15-21.7.2017 Skärgårdsseglats II: Kotka-Åbo

24.7.2017 VU/ÄSC-kvällsseglats, Åbo

27-29.7.2017 Finlands 100-årsregatta, ASS

??.8.2017 Förflyttningsseglats, Åbo-Helsingfors

11-13.8.2017 Nybörjarseglats, Helsingfors-Helsingfors

21-24.9.2017 Skepparpraktik, Helsingfors-Tallinn-Lovisa

Våra samarbetspartners