I kalendern ser du aktuella saker pågång i föreningens verksamhet, men kalendern fungerar även som Navigators bokningskalender. Är du intresserad av att göra en bokning? Tag kontakt med styrelsen i så fall!