Aktuellt just nu

Navigatorbal och flagghissning 9.6.2023

Vi har glädjen att inbjuda alla Navigatorvänner till kombinerad flagghissning och Navigatorbal fredagen den 9.6.2023 på NJK Björkholmen. Samla dina vänner och kom med på en hejdundrande inledning av den efterlängtade seglingssäsongen!

Datum: fredagen den 9.6.2023
Tid: 18:00 flagghissning, 19:00 middag
Plats: NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9, 00200 Helsingfors
Pris: medlemmar 30€, icke-medlemmar 35€
Åldersgräns: 18 år
Klädsel: Somrigt marint, ledigt och fint - tolkningen är fri

Anmäl dig via den här länken
Anmälningsdeadline är fredagen den 26.5.2023 - efteranmälan t.o.m. måndagen den 5.6, inbetald deltagaravgift bekräftar din anmälan.
Avgiften betalas in på föreningens konto: 
Aktia FI15 4055 5020 0903 66, senast den 5.6.2023. Ange "Navigatorbalen" samt deltagarnas namn i meddelandefältet.

I priset ingår ett glas bubbel vid flagghissningen som sker vid/på s/y Navigator. Middagsdrycker inhandlas i baren.

Den här festen vill du inte missa!

Välkommen!
styrelsen

 

Anmälda, 36 personer:

Fanny Aaltonen
Amalia Bergström
Mikaela Björkqvist
Mette Blomqvist
Jesper Broo
Gitta Eriksson
Mie Eriksson
Micko Grönholm
Martin Gustafsson
Jan Hagelberg
Maria Holm
Thomas Holmberg
Daphne Jensen
Nina Kalk
Nestor Kalk
Daniela Karjalainen
Jori Kaunisto
Niklas Kumpulainen
Chrisse Lassenius
Malva Ljungberg
Julius von Martens
Karin Mårtensson
Annika Mickos
Pär Mickos
Christian Mylius
Erika Mylius
Elin Roine
Carolina Silin
Niklas Stockmann
Rasmus Weiss
Robert Weiss
Anna Åkerman
Christian Öller
Gustav Öller

+ 2 anonyma

Föreningen Navigator 2023

Föreningens årsmöte hölls den 31.1.2023 på Scoutstationen. Tyvärr kunde uppslutningen inte riktigt matcha senaste års rekord men vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagare. Det är viktigt att vara med och påverka så att föreningen utvecklas i en positiv riktning.

Alla styrelsemedlemmar som var i tur att avgå ställde upp för omval och valdes enhälligt in i styrelsen på ett förnyat treårigt mandat.

Styrelsens sammansättning för år 2023, med mandatperiod, är följande:

Jesper Broo 2021-2023
Niklas Kumpulainen 2021-2023
Christina Lassenius 2022-2024
Robert Weiss 2022-2024
Jukka Kostiainen 2023-2025
Valter Lang 2023-2025
Fredrik Stenius 2023-2025

Styrelsen höll sitt konstituerande möte den 15.2.2023. Uppgiftsfördelningen är oförändrad:

Ordförande: Niklas K
Vice-ordförande: Chrisse
Sekreterare och medlemsregister: Jesper
Båtsmän: Valter, Fredrik 
Ekonom (ej styrelsemedlem): Niklas S
Understöd: Jukka
Kommunikation: Chrisse
Sponsorseglats & bokningar: Jesper
Skepparklubben: Robert
FiSSc & sjörådet kontakter: Chrisse, Robert

Föreningen tar tacksamt emot förslag på hur vi i fortsättningen kan locka med flera yngre medlemmar i verksamheten. Hör gärna av er med tankar och idéer!

Kallelse till Årsmötet 31.1.2023

Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte tisdagen den 31.1.2023 kl. 18.00 på Scoutstationen, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors. Välkommen!

Du kan även delta online via Teams ifall du inte har möjlighet att närvara fysiskt på mötet. Medlemmarna har fått möteslänken per e-post den 20.1.2023. Notera att avsändaren är "noreply@yhdistysavain.fi" - kontrollera vid behov skräpkorgen och gör avsändaren betrodd.
Du får gärna meddela styrelsen (styrelsen (at) navigator.fi) i förväg om deltagande på distans så kan vi bjuda in dig personligen till Teams-mötet.

Föredragningslista:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet
4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen för 2022
5. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen för 2022
6. Fastställande av bokslutet för år 2022
7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av medlemmar i styrelsen
9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
10. Fastställande av årsavgiftens storlek, skilt för fysiska och juridiska medlemmar.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2023

Årsmöteshandlingarna hittar du via den här länken.

Föreningen Navigators stadgar i pdf-format.

Flagghissning

Föreningen Navigator ordnar flagghissning måndagen den 6.6 kl. 18:00 på NJK Björkholmen. Kom med på en festlig tillställning, träffa vänner, höj ett glas och beundra resultatet av renoveringen som du kanske bidragit till.

Innehållet i glaset samt eventuellt tilltugg införskaffas av var och en på restaurangen Min Krog i klubbhuset. Föreningens alla lösa slantar går till renoveringsprojektet.

Anmäl gärna intresse till styrelsen senast torsdagen den 2.6 så att vi kan meddela krogen. 

Välkommen!

Styrelsen 2022

Årsmötet som glädjande nog hade ovanligt många deltagare valde följande personer till styrelsen, mandatperioden inom parentes: Niklas Kumpulainen (2021-23), Christina Lassenius (2022-24), Fredrik Stenius (2020-22), Jesper Broo (2021-23), Jukka Kostiainen (2020-22), Robert Weiss (2022-24) och Valter Lang (2020-22). 

Niklas Kumpulainen fortsätter som föreningens kommodor. Fördelningen av posterna fortsätter enligt samma mönster som senaste år då de nya medlemmarna i praktiken tog över de avgåendes ansvarsområden.

Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften för privatpersoner med 5€ till 30€.

Styrelsens kontatkuppgifter hittar du här

Årsmöte 17.1.2021

Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte onsdagen den 17.1.2022 kl. 18.00 på NJK. Välkommen!

Föredragningslista:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet
4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen för 2021
5. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen för 2021
6. Fastställande av bokslutet för år 2021
7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av medlemmar i styrelsen
9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
10. Fastställande av årsavgiftens storlek, skilt för fysiska och juridiska medlemmar.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2022
12. Övriga av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden

Köp stål – och understöd Navigator!

Navigator kommer att stärkas med 300 kilogram stål i och med förnyandet av mastkorgen. Kom med och understöd föreningen! Ett (eller flera) kilo Navigatorstål är en ypperlig julklapp för scoutvänner, vänkåren och nära och kära som redan har allt. 

Ett kilogram (1 kg) kostar 50 € och kan köpas genom att betala in summan på Föreningen Navigators konto FI1540555020090366, skriv som meddelande namn och "stål". Ifall du vill ha räkning på understödet kan man få det via styrelsen(a)navigator.fi.

Styrelsen 2021

Föreningen Navigator har fått en ny styrelse för år 2021. Styrelsen består av Niklas Kumpulainen, Mikaela Björkqvist, Valter Lang, Fredrik Stenius, Pär Mickos, Jukka Kostiainen och Jesper Broo. 

Niklas Kumpulainen fungerar som föreningens kommodor. Pär Mickos kommer som ny styrelsemedlem att arbeta för att utveckla skepparklubben och skepparskapet ombord på Navigator. 

Styrelsens kontatkuppgifter hittar du här

Navigatorbal

Välkommen på Navigatorbal på NJK Björkholmen lördagen den 6.6.2020!

Äntligen dags för Navigatorbal! Föreningen Navigator har äran att bjuda in dig till årets Navigatorbal. Ta med dig dina vänner och njut av en ljuvlig sommarkväll i gott sällskap och med en god trerätters middag med dryck.
I år är det också 40 år sedan Föreningen Navigator grundades, så en ursäkt att fira ordentligt.

För en oförglömlig sommarkväll i goda vänners lag!

VAD: Navigatorbal
VAR: NJK Björkholmen, Kopparsundsvägen 9
NÄR: 6.6.2020 kl. 18:00
PRIS: 30€ för medlemmar 33€ för övriga
KLÄDKOD: Kavaj

Anmälan sker elektronsikt via den här länken. 

Klicka gärna going på Facebook-evenemanget och bjud in dina vänner!

Föreningen Navigators styrelse 2020

Den på årsmötet valda styrelsen har nu deltat upp uppgifterna och haft sitt konstituerande möte.

Den nya styrelsen består av:

Kommodor (ordförande): Niklas Kumpulainen

Kommunikation (vice ordförande): Mikaela Björkqvist

Sekreterare: Filip Nyman

Båtsman: Valter Lang

Båtsman: Fredrik Stenius

Bokningar och sponsorseglatser: Jesper Broo

Understöd: Jukka Kostiainen

 

Grattis till den nya styrelsen!

Välkommen ombord på S/y Navigator!

Sedan 1980 har S/y Navigator, en yawl ritad av Jarl Lindblom fungerat som skolningsbåt för Finlands Svenska Scouter. Hon byggdes på Åbo båtvarf 1947 och är byggd i furu på ek- och stålspant.

Föreningen Navigator grundades år 1980 med syftet att äga och underhålla Navigator. Målet med verksamheten är att erbjuda scouterna en möjlighet att underhålla, sköta och segla skolningsbåten. I samråd med Finlands Svenska Scouters Sjöråd administrerar föreningen användingen av Navigator. Här hittar du information om både båt, förening och skeppare - välkommen att bekanta dig med vår verksamhet!

 

Våra samarbetspartners