Aktuellt just nu

Styrelsen 2024

Föreningen har hållit årsmöte 30.1.2024 på Vikingarnas kårlokal och valt styrelse för 2024. Idag har styrelsen hållit konstituerande styrelsemöte och fördelat styrelseuppdrag. 

Styrelsens sammansättning år 2024:

Kommodor Niklas Kumpulainen

Viceordförande Jesper Broo

Båtsman Valter Lang

Båtsman Fredrik Stenius

Medelanskaffning Jukka Kostiainen

Medlem Robert Weiss

Medlem Christina Lassenius

Navigatorbal och flagghissning 7.6.2024

Inled seglingssäsongen på bästa tänkbara sätt med flagghissning och Navigatorbal fredagen den 7.6.2024 på NJK Björkholmen. Samla ihop kompisgänget och anmäl er till en dunder kick-off för sommarens äventyr! 


Datum: fredagen den 7.6.2024
Tid: 18:00 flagghissning, 19:00 middag
Plats: NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9, 00200 Helsingfors
Pris: 40€, studernade 35€
För vem: Alla 18 år fyllda navigatorvänner
Klädkod: somrig smart casual
Anmäl dig senast fredagen den 31.5. 
Deltagaravgiften betalas in på föreningens konto: 
Aktia FI15 4055 5020 0903 66, senast den 31.5.2024. Ange "Navigatorbalen" samt deltagarnas namn i meddelandefältet.


I priset ingår maten och ett glas bubbel vid flagghissningen som sker vid/på s/y Navigator. Middagsdrycker inhandlas i baren.


Välkomna!

Anmälda: 

Anna Åkerman

Thomas Holmberg

Karl Gustav Storgårds

Birgitta Storgårds

Agneta Roine

Ville Roine 

Pernilla Granlund

Didrik Lundsten

Robert Weiss

Maja Löfgren

Christian Öller

Fredrik Stenius

Lotta Ringbom

Michael Grönholm

Gustav Öller 

Niklas Kumpulainen

Nalle Kolster 

Jan Kolster 

Marika Österberg

Henrik Österberg 

Petra Lapela

Niklas Stockmann

Chride Mylius

Erika Mylius 

Henrik Wallén

Mette Blomqvist 

Mikaela Björkqvist

Anni Weiss

Gunilla Edelmann

Monica Mickos

Gitta Eriksson

Jan Hagelberg

Mikael Lindberg

Rasmus Weiss

Henrietta Lindgren

Jesper Broo

Kallelse: Årsmöte 30.1.2024

Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte tisdagen den 30.1.2024 kl. 18.00 på Sjöscoutkåren Vikingarnas kårlokal, Apollogatan 5, 00100 Helsingfors. Välkommen!

Du kan även delta online via Teams ifall du inte har möjlighet att närvara fysiskt på mötet. Då bör du anmäla dig per e-post till: styrelsen (at) navigator.fi senast samma dag kl. 17 så skickar vi möteslänken till dig.

Föredragningslista:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet
4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen för år 2023
5. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2023
6. Fastställande av bokslutet för år 2023
7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av medlemmar i styrelsen
9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
10. Fastställande av årsavgiftens storlek, skilt för fysiska och juridiska medlemmar.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2024

Närmare datumet för årsmötet hittas årsmöteshandligarna här via en länk.

Föreningen Navigators stadgar i pdf-format.

Årsmöteshandlingar

Navigatorbal och flagghissning 9.6.2023

Vi har glädjen att inbjuda alla Navigatorvänner till kombinerad flagghissning och Navigatorbal fredagen den 9.6.2023 på NJK Björkholmen. Samla dina vänner och kom med på en hejdundrande inledning av den efterlängtade seglingssäsongen!

Datum: fredagen den 9.6.2023
Tid: 18:00 flagghissning, 19:00 middag
Plats: NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9, 00200 Helsingfors
Pris: medlemmar 30€, icke-medlemmar 35€
Åldersgräns: 18 år
Klädsel: Somrigt marint, ledigt och fint - tolkningen är fri

Anmäl dig via den här länken
Anmälningsdeadline är fredagen den 26.5.2023 - efteranmälan t.o.m. måndagen den 5.6, inbetald deltagaravgift bekräftar din anmälan.
Avgiften betalas in på föreningens konto: 
Aktia FI15 4055 5020 0903 66, senast den 5.6.2023. Ange "Navigatorbalen" samt deltagarnas namn i meddelandefältet.

I priset ingår ett glas bubbel vid flagghissningen som sker vid/på s/y Navigator. Middagsdrycker inhandlas i baren.

Den här festen vill du inte missa!

Välkommen!
styrelsen

Föreningen Navigator 2023

Föreningens årsmöte hölls den 31.1.2023 på Scoutstationen. Tyvärr kunde uppslutningen inte riktigt matcha senaste års rekord men vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagare. Det är viktigt att vara med och påverka så att föreningen utvecklas i en positiv riktning.

Alla styrelsemedlemmar som var i tur att avgå ställde upp för omval och valdes enhälligt in i styrelsen på ett förnyat treårigt mandat.

Styrelsens sammansättning för år 2023, med mandatperiod, är följande:

Jesper Broo 2021-2023
Niklas Kumpulainen 2021-2023
Christina Lassenius 2022-2024
Robert Weiss 2022-2024
Jukka Kostiainen 2023-2025
Valter Lang 2023-2025
Fredrik Stenius 2023-2025

Styrelsen höll sitt konstituerande möte den 15.2.2023. Uppgiftsfördelningen är oförändrad:

Ordförande: Niklas K
Vice-ordförande: Chrisse
Sekreterare och medlemsregister: Jesper
Båtsmän: Valter, Fredrik 
Ekonom (ej styrelsemedlem): Niklas S
Understöd: Jukka
Kommunikation: Chrisse
Sponsorseglats & bokningar: Jesper
Skepparklubben: Robert
FiSSc & sjörådet kontakter: Chrisse, Robert

Föreningen tar tacksamt emot förslag på hur vi i fortsättningen kan locka med flera yngre medlemmar i verksamheten. Hör gärna av er med tankar och idéer!

Kallelse till Årsmötet 31.1.2023

Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte tisdagen den 31.1.2023 kl. 18.00 på Scoutstationen, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors. Välkommen!

Du kan även delta online via Teams ifall du inte har möjlighet att närvara fysiskt på mötet. Medlemmarna har fått möteslänken per e-post den 20.1.2023. Notera att avsändaren är "noreply@yhdistysavain.fi" - kontrollera vid behov skräpkorgen och gör avsändaren betrodd.
Du får gärna meddela styrelsen (styrelsen (at) navigator.fi) i förväg om deltagande på distans så kan vi bjuda in dig personligen till Teams-mötet.

Föredragningslista:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet
4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen för 2022
5. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen för 2022
6. Fastställande av bokslutet för år 2022
7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av medlemmar i styrelsen
9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
10. Fastställande av årsavgiftens storlek, skilt för fysiska och juridiska medlemmar.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2023

Årsmöteshandlingarna hittar du via den här länken.

Föreningen Navigators stadgar i pdf-format.

Flagghissning

Föreningen Navigator ordnar flagghissning måndagen den 6.6 kl. 18:00 på NJK Björkholmen. Kom med på en festlig tillställning, träffa vänner, höj ett glas och beundra resultatet av renoveringen som du kanske bidragit till.

Innehållet i glaset samt eventuellt tilltugg införskaffas av var och en på restaurangen Min Krog i klubbhuset. Föreningens alla lösa slantar går till renoveringsprojektet.

Anmäl gärna intresse till styrelsen senast torsdagen den 2.6 så att vi kan meddela krogen. 

Välkommen!

Styrelsen 2022

Årsmötet som glädjande nog hade ovanligt många deltagare valde följande personer till styrelsen, mandatperioden inom parentes: Niklas Kumpulainen (2021-23), Christina Lassenius (2022-24), Fredrik Stenius (2020-22), Jesper Broo (2021-23), Jukka Kostiainen (2020-22), Robert Weiss (2022-24) och Valter Lang (2020-22). 

Niklas Kumpulainen fortsätter som föreningens kommodor. Fördelningen av posterna fortsätter enligt samma mönster som senaste år då de nya medlemmarna i praktiken tog över de avgåendes ansvarsområden.

Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften för privatpersoner med 5€ till 30€.

Styrelsens kontatkuppgifter hittar du här

Årsmöte 17.1.2021

Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte onsdagen den 17.1.2022 kl. 18.00 på NJK. Välkommen!

Föredragningslista:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet
4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen för 2021
5. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen för 2021
6. Fastställande av bokslutet för år 2021
7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av medlemmar i styrelsen
9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
10. Fastställande av årsavgiftens storlek, skilt för fysiska och juridiska medlemmar.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2022
12. Övriga av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden

Köp stål – och understöd Navigator!

Navigator kommer att stärkas med 300 kilogram stål i och med förnyandet av mastkorgen. Kom med och understöd föreningen! Ett (eller flera) kilo Navigatorstål är en ypperlig julklapp för scoutvänner, vänkåren och nära och kära som redan har allt. 

Ett kilogram (1 kg) kostar 50 € och kan köpas genom att betala in summan på Föreningen Navigators konto FI1540555020090366, skriv som meddelande namn och "stål". Ifall du vill ha räkning på understödet kan man få det via styrelsen(a)navigator.fi.

Välkommen ombord på S/y Navigator!

Sedan 1980 har S/y Navigator, en yawl ritad av Jarl Lindblom fungerat som skolningsbåt för Finlands Svenska Scouter. Hon byggdes på Åbo båtvarf 1947 och är byggd i furu på ek- och stålspant.

Föreningen Navigator grundades år 1980 med syftet att äga och underhålla Navigator. Målet med verksamheten är att erbjuda scouterna en möjlighet att underhålla, sköta och segla skolningsbåten. I samråd med Finlands Svenska Scouters Sjöråd administrerar föreningen användingen av Navigator. Här hittar du information om både båt, förening och skeppare - välkommen att bekanta dig med vår verksamhet!

 

Våra samarbetspartners