Årsmöte 17.1.2021

04.12.2021 kl. 21:00
Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte onsdagen den 17.1.2022 kl. 18.00 på NJK. Välkommen!
Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte onsdagen den 17.1.2022 kl. 18.00 på NJK. Välkommen!

Föredragningslista:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet
4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen för 2021
5. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen för 2021
6. Fastställande av bokslutet för år 2021
7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av medlemmar i styrelsen
9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
10. Fastställande av årsavgiftens storlek, skilt för fysiska och juridiska medlemmar.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2022
12. Övriga av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden
Kommentarer (0)
Skriv siffran 7 med bokstäver:

Välkommen ombord på S/y Navigator!

Sedan 1980 har S/y Navigator, en yawl ritad av Jarl Lindblom fungerat som skolningsbåt för Finlands Svenska Scouter. Hon byggdes på Åbo båtvarf 1947 och är byggd i furu på ek- och stålspant.

Föreningen Navigator grundades år 1980 med syftet att äga och underhålla Navigator. Målet med verksamheten är att erbjuda scouterna en möjlighet att underhålla, sköta och segla skolningsbåten. I samråd med Finlands Svenska Scouters Sjöråd administrerar föreningen användingen av Navigator. Här hittar du information om både båt, förening och skeppare - välkommen att bekanta dig med vår verksamhet!

 

Våra samarbetspartners