Föreningen Navigator 2023

05.03.2023 kl. 10:39

Föreningens årsmöte hölls den 31.1.2023 på Scoutstationen. Tyvärr kunde uppslutningen inte riktigt matcha senaste års rekord men vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagare. Det är viktigt att vara med och påverka så att föreningen utvecklas i en positiv riktning.

Alla styrelsemedlemmar som var i tur att avgå ställde upp för omval och valdes enhälligt in i styrelsen på ett förnyat treårigt mandat.

Styrelsens sammansättning för år 2023, med mandatperiod, är följande:

Jesper Broo 2021-2023
Niklas Kumpulainen 2021-2023
Christina Lassenius 2022-2024
Robert Weiss 2022-2024
Jukka Kostiainen 2023-2025
Valter Lang 2023-2025
Fredrik Stenius 2023-2025

Styrelsen höll sitt konstituerande möte den 15.2.2023. Uppgiftsfördelningen är oförändrad:

Ordförande: Niklas K
Vice-ordförande: Chrisse
Sekreterare och medlemsregister: Jesper
Båtsmän: Valter, Fredrik 
Ekonom (ej styrelsemedlem): Niklas S
Understöd: Jukka
Kommunikation: Chrisse
Sponsorseglats & bokningar: Jesper
Skepparklubben: Robert
FiSSc & sjörådet kontakter: Chrisse, Robert

Föreningen tar tacksamt emot förslag på hur vi i fortsättningen kan locka med flera yngre medlemmar i verksamheten. Hör gärna av er med tankar och idéer!

Christina Lassenius
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver:

Välkommen ombord på S/y Navigator!

Sedan 1980 har S/y Navigator, en yawl ritad av Jarl Lindblom fungerat som skolningsbåt för Finlands Svenska Scouter. Hon byggdes på Åbo båtvarf 1947 och är byggd i furu på ek- och stålspant.

Föreningen Navigator grundades år 1980 med syftet att äga och underhålla Navigator. Målet med verksamheten är att erbjuda scouterna en möjlighet att underhålla, sköta och segla skolningsbåten. I samråd med Finlands Svenska Scouters Sjöråd administrerar föreningen användingen av Navigator. Här hittar du information om både båt, förening och skeppare - välkommen att bekanta dig med vår verksamhet!

 

Våra samarbetspartners