Styrelsen 2024

15.02.2024 kl. 21:10

Föreningen har hållit årsmöte 30.1.2024 på Vikingarnas kårlokal och valt styrelse för 2024. Idag har styrelsen hållit konstituerande styrelsemöte och fördelat styrelseuppdrag. 

Styrelsens sammansättning år 2024:

Kommodor Niklas Kumpulainen

Viceordförande Jesper Broo

Båtsman Valter Lang

Båtsman Fredrik Stenius

Medelanskaffning Jukka Kostiainen

Medlem Robert Weiss

Medlem Christina Lassenius

Niklas Kumpulainen
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver:

Välkommen ombord på S/y Navigator!

Sedan 1980 har S/y Navigator, en yawl ritad av Jarl Lindblom fungerat som skolningsbåt för Finlands Svenska Scouter. Hon byggdes på Åbo båtvarf 1947 och är byggd i furu på ek- och stålspant.

Föreningen Navigator grundades år 1980 med syftet att äga och underhålla Navigator. Målet med verksamheten är att erbjuda scouterna en möjlighet att underhålla, sköta och segla skolningsbåten. I samråd med Finlands Svenska Scouters Sjöråd administrerar föreningen användingen av Navigator. Här hittar du information om både båt, förening och skeppare - välkommen att bekanta dig med vår verksamhet!

 

Våra samarbetspartners