Kallelse: Årsmöte 30.1.2024

14.01.2024 kl. 18:18

Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte tisdagen den 30.1.2024 kl. 18.00 på Sjöscoutkåren Vikingarnas kårlokal, Apollogatan 5, 00100 Helsingfors. Välkommen!

Du kan även delta online via Teams ifall du inte har möjlighet att närvara fysiskt på mötet. Då bör du anmäla dig per e-post till: styrelsen (at) navigator.fi senast samma dag kl. 17 så skickar vi möteslänken till dig.

Föredragningslista:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet
4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen för år 2023
5. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen för år 2023
6. Fastställande av bokslutet för år 2023
7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av medlemmar i styrelsen
9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
10. Fastställande av årsavgiftens storlek, skilt för fysiska och juridiska medlemmar.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2024

Närmare datumet för årsmötet hittas årsmöteshandligarna här via en länk.

Föreningen Navigators stadgar i pdf-format.

Årsmöteshandlingar

Christina Lassenius
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver:

Välkommen ombord på S/y Navigator!

Sedan 1980 har S/y Navigator, en yawl ritad av Jarl Lindblom fungerat som skolningsbåt för Finlands Svenska Scouter. Hon byggdes på Åbo båtvarf 1947 och är byggd i furu på ek- och stålspant.

Föreningen Navigator grundades år 1980 med syftet att äga och underhålla Navigator. Målet med verksamheten är att erbjuda scouterna en möjlighet att underhålla, sköta och segla skolningsbåten. I samråd med Finlands Svenska Scouters Sjöråd administrerar föreningen användingen av Navigator. Här hittar du information om både båt, förening och skeppare - välkommen att bekanta dig med vår verksamhet!

 

Våra samarbetspartners