Styrelsen 2022

26.01.2022 kl. 22:06

Årsmötet som glädjande nog hade ovanligt många deltagare valde följande personer till styrelsen, mandatperioden inom parentes: Niklas Kumpulainen (2021-23), Christina Lassenius (2022-24), Fredrik Stenius (2020-22), Jesper Broo (2021-23), Jukka Kostiainen (2020-22), Robert Weiss (2022-24) och Valter Lang (2020-22). 

Niklas Kumpulainen fortsätter som föreningens kommodor. Fördelningen av posterna fortsätter enligt samma mönster som senaste år då de nya medlemmarna i praktiken tog över de avgåendes ansvarsområden.

Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften för privatpersoner med 5€ till 30€.

Styrelsens kontatkuppgifter hittar du här

Christina Lassenius
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver:

Välkommen ombord på S/y Navigator!

Sedan 1980 har S/y Navigator, en yawl ritad av Jarl Lindblom fungerat som skolningsbåt för Finlands Svenska Scouter. Hon byggdes på Åbo båtvarf 1947 och är byggd i furu på ek- och stålspant.

Föreningen Navigator grundades år 1980 med syftet att äga och underhålla Navigator. Målet med verksamheten är att erbjuda scouterna en möjlighet att underhålla, sköta och segla skolningsbåten. I samråd med Finlands Svenska Scouters Sjöråd administrerar föreningen användingen av Navigator. Här hittar du information om både båt, förening och skeppare - välkommen att bekanta dig med vår verksamhet!

 

Våra samarbetspartners