Kallelse till Årsmötet 31.1.2023

09.10.2022 kl. 21:59

Medlemmarna i Föreningen Navigator r.f. kallas till årsmöte tisdagen den 31.1.2023 kl. 18.00 på Scoutstationen, Tölögatan 55, 00250 Helsingfors. Välkommen!

Du kan även delta online via Teams ifall du inte har möjlighet att närvara fysiskt på mötet. Medlemmarna har fått möteslänken per e-post den 20.1.2023. Notera att avsändaren är "noreply@yhdistysavain.fi" - kontrollera vid behov skräpkorgen och gör avsändaren betrodd.
Du får gärna meddela styrelsen (styrelsen (at) navigator.fi) i förväg om deltagande på distans så kan vi bjuda in dig personligen till Teams-mötet.

Föredragningslista:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare
3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och laglighet
4. Föredragning och godkännande av årsberättelsen för 2022
5. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen för 2022
6. Fastställande av bokslutet för år 2022
7. Frågan om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Val av medlemmar i styrelsen
9. Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant
10. Fastställande av årsavgiftens storlek, skilt för fysiska och juridiska medlemmar.
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2023

Årsmöteshandlingarna hittar du via den här länken.

Föreningen Navigators stadgar i pdf-format.

Christina Lassenius

Välkommen ombord på S/y Navigator!

Sedan 1980 har S/y Navigator, en yawl ritad av Jarl Lindblom fungerat som skolningsbåt för Finlands Svenska Scouter. Hon byggdes på Åbo båtvarf 1947 och är byggd i furu på ek- och stålspant.

Föreningen Navigator grundades år 1980 med syftet att äga och underhålla Navigator. Målet med verksamheten är att erbjuda scouterna en möjlighet att underhålla, sköta och segla skolningsbåten. I samråd med Finlands Svenska Scouters Sjöråd administrerar föreningen användingen av Navigator. Här hittar du information om både båt, förening och skeppare - välkommen att bekanta dig med vår verksamhet!

 

Våra samarbetspartners